de Veronica Tuțu, asistent social

Ai aflat că ești însărcinată și vrei să știi care îți sunt drepturile? Dacă lucrezi, un prim lucru pe care trebuie să îl faci este să îți anunți angajatorul în scris că ești însărcinată, anexând un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să ateste acest fapt.

Ce beneficii ai?

La locul de muncă:

 • Modificarea condițiilor de muncă, astfel încât să eviți expunerea la factori de risc pentru sarcină, precum ridicarea de greutăți, radiații ionizate, oboseală mentală, ambianțe termice extreme, etc;
 • Reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, în baza recomandării medicului.
 • Dispensă pentru consultații prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună;
 • Concedierea este interzisă pe durata în care femeia salariată este însărcinată sau se află în concediu de maternitate, cu excepția cazului în care unitatea respectivă este dizolvată sau intră în faliment.

Concedii:

 • Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens;
 • Concediu de maternitate, cu durata de 126 de zile. Acesta se împarte în concediul prenatal și concediul post-natal, distribuția realizându-se conform dorințelor femeii, ținând cont însă de obligativitatea unui număr minim de 42 zile în perioada de lăuzie (imediat după naștere);

Indemnizații:

 • Salariata care beneficiază de concediu de risc maternal are dreptul la indemnizație de risc maternal, în cuantumu de 75% din media veniturilor lunare realizate în ultimele 10 luni anterioare datei din certificatul medical prin care s-a dispus concediul de risc maternal.
 • Idemnizația de maternitate, în cuantum de 85% din media veniturilor lunare realizate de către mamă în ultimele 6 luni dinainte de concediul de maternitate.

Servicii medicale gratuite pentru toate gravidele:

 • Luarea în evidenţă în primul trimestru;
 • Supravegherea lunară, din luna a treia până în luna a şaptea;
 • Supravegherea de două ori pe lună, din luna a şaptea până în luna a noua inclusiv;
 • Urmărirea lehuzei de la externarea din maternitate – la domiciliu (o consultaţie);
 • Urmărirea lehuzei la patru săptămâni de la naştere (o consultaţie);
 • În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de şase luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni;
 • Servicii acordate în ambulatoriu de specialitate;
 • Screening prenatal (S11-S19 + 6 zile);
 • Supravegherea sarcinii cu risc crescut (edem gestațional, hiperemeză gravidică ușoară, uter cicatriceal în trimestrul III);
 • Analize suplimentare de laborator: determinarea grupului sanguin ABO și a grupului sanguin RH, anticorpi specifici anti-RH, testarea HIV și analizele anti-HAV IGM, AH HBS (screening) și anticorpi anti-HVC.

În București: Vouchere Materna în valoare de 2000 lei, pentru femeile însărcinate care au domiciliul stabil de cel puțin 6 luni în Municipiul București, vârsta mai mare de 18 ani și nu înregistrează datorii față de bugetul local.

Surse:

OUG 96/2003, actualizat 2011, https://legeaz.net/PdfDoc/oug-96-2003.pdf

www.dgas.ro

www.cnas.ro